Masih banyak lagi teknologi baru yang akan berkembang pesat dan semakin membantu manusia dalam hidupya. Semua teknologi tersebut akan dipaparkan di sini.