Ketika tinggal bersama mertua, Ibu mungkin tidak pernah merasa senyaman tinggal dengan keluarga sendiri. Namun keluarga baru inilah yang nantinya akan senantiasa bersama Ibu. Tentu tidak mungkin untuk berseteru dengan orang yang sama-sama berada di 1 atap.