Ulasan mengenai beberapa profesi yang akan digantikan oleh otomasi, seiring dengan berkembangnya teknologi dalam industri.